ورود یا ثبت نام
لطفاً منتظر بمانید، درحال پردازش...
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کردن
×

Student Study Guide With IBM SPSS Workbook for Research Methods, Statistics, and Applications-SAGE Publications (2023)

Student Study Guide With IBM SPSS Workbook for Research Methods Statistics and Applications SAGE Publications 2023

890,000ریال

IBM SPSS Statistics 27 Step By Step_ A Simple Guide And Reference-Routledge _ Taylor & Francis Group (2022)

IBM SPSS Statistics 27 Step By Step A Simple Guide And Reference Routledge Taylor Francis Group 2022

790,000ریال

A Step-by-step Guide to Exploratory Factor Analysis With Stata-Routledge (2021)

A Step by step Guide to Exploratory Factor Analysis With Stata Routledge 2021

راهنمای گام به گام تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از STATA

790,000ریال

Data Management Using Stata-StataCorp (2020)

Data Management Using Stata StataCorp 2020

مدیریت داده با استفاده از STATA

690,000ریال

Interpreting and Visualizing Regression Models Using Stata-StataCorp (2021)

Interpreting and Visualizing Regression Models Using Stata StataCorp 2021

تفسیر و تجسم مدل های رگرسیون با استفاده از STATA

590,000ریال

Meta-Analysis_ Methods for Health and Experimental Studies-Springer Singapore_Springer (2020)

Meta Analysis Methods for Health and Experimental Studies

690,000ریال

Meta-Analytics_ Consensus Approaches and System Patterns for Data Analysis- Morgan Kaufmann (2019)

Meta Analytics Consensus Approaches and System Patterns for Data Analysis Steven Simske Morgan Kaufmann 2019

متاآنالیز؛ رویکردهای اجماع و الگوهای سیستمی برای تجزیه و تحلیل داده ها

650,000ریال

The Handbook of Research Synthesis and Meta-Analysis- Russell Sage Foundation (2019)

The Handbook of Research Synthesis and Meta Analysis Harris Cooper Larry V. Hedges Jeffrey C. Valentine Russell Sage Foundation 2019

هندبوک سنتز و متاآنالیز تحقیق

650,000ریال

Principles and Practice of Systematic Reviews and Meta-Analysis- Springer (2021)

Principles and Practice of Systematic Reviews and Meta Analysis Sanjay Patole Springer 2021

اصول و عملکرد مرورهای سیستماتیک و متاآنالیز

650,000ریال

Systematic Reviews in Health Research_Meta-Analysis in Context-THIRD EDITION2022-

Systematic Reviews in Health Research Meta Analysis in Context THIRD EDITION

650,000ریال