شرح وظایف اعضاء سامانه فرماندهی حوادث بیمارستانی(HICS)

شرح وظایف اعضاء سامانه فرماندهی حوادث بیمارستانی باید در مرحله برنامه ریزی به اعضاء ابلاغ شود. در تدوین برنامه لازم است شرح وظایف افراد به طور دقیق و شفاف، تعیین شود و براساس قانونی کلی، هر فرد همان مسئولیتی را به عهده بگیرد که در زمان عادی مسئول انجام دادن آن بوده است.  بنابراین، تفاوت فقط در موقعیت ارائۀ خدمات است. با رعایت این اصل، بیشترین خدمات به افراد بیشتر و در کوتاهترین زمان ارائه خواهد شد.

فرمانده حادثه

 • هدایت راهبردی و عملیاتی تیم وکنترل براساس مبنای EOP
 • اطمینان از هماهنگی به موقع و موثر   
 • فعال کردن سامانه فرماندهی حادثه
 • اعلام آغاز واتمام شرایط اضطراری
 • تعیین زمان جهت انجام ارزیابی های سریع ودوره ای در منطقه آسیب دیده
 • تائید وابلاغ IAPهای(برنامه عملیات میدانی ) تدوین شده و تعیین توالی بازبینی آن

ارشد رابط و هماهنگی :

 • انجام هماهنگی راهبردی درون بخشی و برون بخشی در فاز آمادگی
 • استقرار سامانه ICS

تدوین و بازبینی IAP بصورت مشترک

 • ایجاد سامانه مدیریت اطلاعات جامع و مشترک
 • به اشتراک گذاشتن به موقع اطلاعات از طریق تدوین گزارش وضعیت متوالی SitRep(گزارش وضعیت حادثه)
 • برگزاری جلسات روزانه هماهنگی در زمان حادثه

         ارشد ایمنی:

 • آگاهی ودانش در خصوص مواد خطرناک ،آلودگی های شیمیایی و بیولوژیک ،پرتویی و بیماریهای عفونی
 • بررسی محل حادثه دیده به لحاظ وجود مواد ویا شرایط خطرناک ویا مخاطرات
 • ارزیابی صحنه از نظر خطرات ایمنی برای پرسنل ،تجهیزات ومحیط وگزارش آنها
 • تماس با سایر ارگانهای متولی ایمنی مانند آتش نشانی وجمعیت هلال احمر برای بررسی وضعیت ایمنی حادثه
 • حداقل تجهیزات محافظت فردی برای تیمی که وارد منطقه گرم می شوند
 • نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل های ایمنی توسط پرسنل
 • اطمینان از وجود تیم های درمانی اختصاصی برای پرسنل آسیب دیده در محل
 • ارسال گزارش برای فرماندهی حادثه
 • اطمینان از سلامتی کارکنان ،مصدومین،و.. در موقعیت های خطرناک
 • توصیه به فرمانده حادثه و روسای بخش ها از موقعیت های خطرناک وارائه توصیه هایی برای اصلاح آنها

     ارشد روابط عمومی :

 • اتخاذ تدابیر لازم برای دریافت به موقع اخبار از کلیه واحدها قبل از حادثه
 • تهیه لیست رسانه های جمعی برای اطلاع رسانی اخبار و راههای ارتباطی با آنها قبل از حادثه
 • فعال نمودن سایت خبری برای اطلاع رسانی
 • تهیه توصیه های عمومی برای مخاطرات محتمل قبل از حادثه
 • تجمیع و تحلیل اخبار
 • تهیه متن خبر با هماهنگی فرمانده عملیات
 • تعیین فرد مصاحبه شونده با توجه به اهمیت خبر و تخصص مورد نیاز
 • هماهنگی مصاحبه وانتشار خبر
 • پایش اخبار در رسانه های محلی و ملی

·ارتباط با رسانه ها با نظارت فرمانده حادثه

1. بخش عملیات

رئیس واحد عملیات

۱.        دریافت مسئولیت از فرمانده حادثه

۲.       به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت

۳.       سازماندهی و هدایت تمامی جنبه های مرتبط با بخش عملیات

۴.       به اجرا درآوردن فرامین فرمانده حادثه اضطراری ،هماهنگی و نظارت بر زیر مجموعه های مناطق بیماران، مناطق درمان، خدمات پاراکلینیک و خدمات انسانی

۵.       صدور دستور ترخیص و انتقال بیماران قبلی و تعویق کلیه برنامه های الکتیو بیمارستان

۶.       صدور دستور زمان بندی خدمات روتین بیمارستان مانند ترخیص، آزمایشگاه، رادیولوژی و ... برای بیماران قبلی و غیر اورژانسی

۷.       استقرار مرکز عملیات در نزدیکی مرکز فرماندهی اورژانس

۸.       صدور دستور برپایی درمان صحرایی با هماهنگی فرمانده حادثه

مدیر شاخه آمادگاه

۱.       دریافت مسئولیت از رئیس واحد عملیات

۲.       به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت

۳.       در نظر گرفتن مکان بزرگی جهت گردآوری وسایل نقلیه، تجهیزات ، دارو ها و هم چنین کارکنان بیمارستان

۴.       به کارگیری امکانات موجود در مرکز تقسیم ها و توزیع آنها به بخش های درخواست کننده

۵.       همکاری با رئیس واحد پشتیبانی جهت ارزیابی نیازها و کسب اطمینان از ارسال به موقع اقلام درخواست شده

۶.       تحویل اقلام مورد نیاز خریداری شده از بخش تدارکات

۷.       در نظر گرفتن رابط (مسئول تیم توزیع پرسنل ،مسئول تیم توزیع وسایل نقلیه ، مسئول تقسیم تجهیزات، مسئول تیم توزیع داروها )جهت توزیع اقلامی که حجیم بوده و یا نیازمند نگه داری در مکان خاصی هستند

مسئول زیرشاخه توزیع وسایل نقلیه

۱.       دریافت مسئولیت از مدیر شاخه آمادگاه

۲.       تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت

۳.       تعیین کمیت و کیفیت وسایل و تجهیزات حمل ونقل )خودرو،ویلچر،برانکاردو...(مورد نیاز حادثه

۴.       فراهم کردن آمبولانس و یا دیگر وسایل نقل وانتقال برای بیماران ترخیص شده

مسئول زیرشاخه تقسیم پرسنل

۱.       دریافت مسئولیت از مدیر شاخه آمادگاه

۲.       تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت

۳.       تهیه فهرستی از تعداد پرسنل طبقه بندی شده در دسترس

 • پرسنل پزشکی :

      - پزشکان : مراقبتهای بحرانی، مراقبتهای عمومی، موارد دیگر

          - پرستاران : مراقبتهای بحرانی، مراقبتهای عمومی، موارد دیگر

- تکنسینهای پزشکی : درمانی،  تشخیصی

 • پرسنل غیرپزشکی :

    - مهندسین/تأسیسات ونگهداری

          - سرویسهای اغذیه/بهداشت محیط

          - تجاری/مالی

          - نیروهای داوطلب

          - سایر موارد

۴.       ملاقات با مسئول واحد پرستاری ،رئیس بخش پشتیبانی و رئیس بخش عملیات جهت تأمین نیروهای مورد نیاز در درازمدت

مسئول زیرشاخه ی تامین،پیگیری و تقسیم لوازم و تجهیزات پزشکی و دارو

۱.       به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت

۲.       سازماندهی و تأمین تجهیزات و مواد پزشکی و غیرپزشکی

۳.       برقراری ارتباط با رئیس بخش پشتیبانی و رئیس بخش عملیات در زمینه وضعیت و موجودی انبار تجهیزات

۴.       تامین مواد مصرفی و تجهیزات مورد نیاز فوری بخشها و آمبولانسها با توجه به نیازهای انحصاری هر بخش

۵.       جمع آوری و آماده سازی تجهیزات و مواد ضروری پزشکی )آمادگی برای کمک به فعالیتهای بازیابی و تعمیر تجهیزات(

۶.       تهیه لیست موجودی تجهیزات پزشکی

۷.       هماهنگی با ارشد ایمنی برای حفاظت از تجهیزات پزشکی

۸.       اطمینان از دسترسی به خدمات دارویی و داروهای اورژانسی ویژه حادثه

۹.       تامین موجودی اقلام دارویی مشترک بکار برده شده و طراحی به روز رسانی دائم این موجودی

۱۰.   ارتباط با مسوول واحد تدارکات برای اطمینان از وجود روش ساده برای درخواست و تحویل موجودیهای دارویی داخل بیمارستان

مدیر شاخه خدمات پزشکی :

۱.       دریافت مسئولیت از رئیس واحد عملیات

۲.       به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت

۳.       رسیدگی و ارائه ی مراقبت های دقیق و مداوم از قربانیان حادثه و کسانی که جهت دریافت مراقبت های پزشکی در بیمارستان بستری هستند.

۴.       پیگیری مصدومین به محض ورود به بیمارستان جهت تریاژو دریافت مراقبت های درمانی

۵.       پیگیری اولویت درمانی بیماران از  مسئولین تریاژ

۶.       پیگیری مصدومینی که توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان منتقل می شونداز لحاظ دارا بودن کارت تریاژ تکمیل شده توسط پرسنل پیش بیمارستان

۷.        نظارت بر نگهداری کارت تریاژ به عنوان بخشی از سوابق بیمار و پرونده وی

۸.       نظارت بر ثبت نام سریع از مصدومین جهت اجتناب از تأخیر در مراقبت بیماران و سردرگمی آنها

۹.       نظارت بر حفاظت بیماران آلوده شده به مواد خطرناک توسط پرسنل آموزش دیده قبل از ورود به بیمارستان

۱۰.   همکاری با واحد تدارکات جهت حصول اطمینان از درخواست پرسنل مورد نیاز، وسایل، داروها و تجهیزات

۱۱.   ارتباط با مدیر شاخه آمادگاه جهت حصول اطمینان از تحویل این اقلام به حوزه های مورد نیاز

مسئول زیرشاخه بیماران بستری

۱.       دریافت مسئولیت از مدیر شاخه خدمات پزشکی

۲.       به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت

۳.       حفظ آمادگی لازم جهت ارائه خدمات تخصصی به بیماران مصدوم

۴.       هماهنگی با مدیریت تختهای بیمارستان(Bed Management) جهت بستری بیماران نیازمند به بستری

۵.       هماهنگی و مشارکت با واحد داروخانه جهت تامین نیازهای دارویی بیماران بستری

۶.       مشارکت با زیرشاخه پذیرش به منظور پذیرش بیماران جدید

۷.       مشارکت و همکاری با زیرشاخه خدمات پاراکلینیک جهت برطرف نمودن نیازهای پاراکلینیک بیماران بستری

مسئول زیرشاخه بیماران سرپایی

۱.       دریافت مسئولیت از مدیر شاخه خدمات پزشکی

۲.       به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت

۳.       هماهنگی با مسئول زیرشاخه تقسیم پرسنل جهت تامین نیروی مورد نیاز پزشک و پرستار

۴.       هماهنگی و همکاری با زیرشاخه تقسیم دارو به منظور تامین نیازهای دارویی

۵.       همکاری با زیرشاخه زیرساخت جهت تامین فضای فیزیکی

۶.       معاینه وتعیین اولویت اعزام به مراکز درمانی پیشرفته تر

۷.       انجام اقدامات اولیه درمانی

مسئول زیرشاخه مراقبت از مصدومین (تریاژ)

۱.       دریافت مسئولیت از مدیر شاخه خدمات پزشکی

۲.       به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت

۵.       برپایی منطقه تریاژ

۶.       تعیین تیم های تریاژ

۷.       ثبت مشخصات و طبقه بندی مصدومین با توجه به نوع حوادث و حصول اطمینان از استقرار آنان در مناطق درمانی مخصوص

۸.       حصول اطمینان از کفایت تجهیزات حمل و نقل بیمار و پرسنل برای واحد تریاژ

۹.       نظارت بر انجام صحیح تریاژ در کلیه مناطق ورودی بیماران و الصاق صحیح کارت تریاژ به همراه آنان

۱۰.   آگاه نگاه داشتن شاخه خدمات پزشکی از وضعیت و تعداد مصدومین در منطقه تریاژ و مصدومین مورد انتظار

مسئول زیرشاخه بهداشت روان

۱.       دریافت مسئولیت از مدیر شاخه خدمات پزشکی

۲.       به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت

۳.       اطمینان از فراهم کردن پشتیبانهای روانی ،روحی و احساسی برای پرسنل بیمارستان، بیماران، وابستگان و میهمانان

۴.       شروع و سازماندهی پروسة بازتوانی روانی استرس

۵.       بنا نهادن تیم های متشکل از پرسنل ،روحانیون و متخصصین بهداشت روان برای پشتیبانی نیازهای روانی و اجتماعی پرسنل ،بیماران و میهمانان

۶.       زیرنظر داشتن تمامی پرسنل، افراد داوطلب و بیماران در مورد علائم استرس و یا رفتار نامناسب

۷.       در نظر گرفتن دوره های استراحت و بازتوانی اجباری برای پرسنل

مسئول زیرشاخه خدمات بالینی (پاراکلینیک)

۱.       دریافت مسئولیت از مدیر شاخه خدمات پزشکی

۲.       به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت

۳.       سازماندهی و مدیریت خدمات پاراکلینیک

۴.       گزارش احتیاجات بخش خدمات پاراکلینیک به مدیر شاخه خدمات پزشکی

۵.       ارسال درخواستها و دریافت تدارکات لازم

۶.       نظارت بر عملیات نجات در سرویسهای پاراکلینیک در مواقع مقتضی

۷.       ملاقات منظم با مسئولین واحدهای خدمات پاراکلینیک برای گزارش وضعیت و اطلاعات وقایع مهم برای مدیر شاخه خدمات پزشکی

مسئول زیرشاخه پذیرش بیماران

۱.       دریافت مسئولیت از مدیر شاخه خدمات پزشکی

۲.       به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت

۳.       حصول اطمینان نسبت به ثبت مشخصات کلیه مصدومین و اختصاص شماره به آنها

۴.       هماهنگی با مسئول زیرشاخه مراقبت از مصدومین (تریاژ)

۵.       نظارت بر ثبت صحیح مشخصات مصدومین در سیستمهای کامپیوتری و یا دستی

مدیر شاخه زیرساخت ها :

۱.       دریافت مسئولیت ازرئیس واحد عملیات

۲.       به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت

۳.       حمایت از تأمین خدمات سلامتی مورد نیاز بیماران و حفاظت از پرسنل به منظور حفظ عملکرد بیمارستان

۴.       تعیین یک گروه ضربت با تجربه ی ارزیابی جهت بررسی مشکلات و اصلاح آسیب های زیرساختی بیمارستان

۵.       فراهم نمودن امکان تداوم خدمات بیمارستان

۶.       حفظ ظرفیت عملیاتی بیمارستان درخصوص برق و روشنایی

۷.        حفظ ظرفیت عملیاتی بیمارستان درخصوص آب و فاضلاب

۸.       ارزیابی مخاطرات

۹.        تعیین و تعمیر آسیب های وارده به محوطه ی ساختمان

۱۰.   حفظ ظرفیت عملیاتی بیمارستان درخصوص گازهای پزشکی

۱۱.   حفظ ظرفیت عملیاتی بیمارستان درخصوص وسایل پزشکی

۱۲.   تهویه (گرمایی و سرمایی) محوطه و ساختمان بیمارستان

۱۳.   حفظ ظرفیت عملیاتی بیمارستان درخصوص خدمات تغذیه ای

مسئول زیرشاخه برق و روشنایی، آب و فاضلاب

۱.       دریافت مسئولیت از مدیر شاخه زیرساخت ها

۱.       به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت

۲.       پیش بینی راه اندازی سیستم اضطراری روشنایی با ولتاژ پائین (۲۴ ولت)

۳.       قطع اضطراری سیستم های ولتاژ بالا به منظور جلوگیری از برق گرفتگی و سوختگی ناشی از آن

۴.       پیش بینی و در نظر گرفتن خاموش کننده های مناسب (کپسول آتش نشانی CO۲) جهت خاموش سازی آتش سوزی تجهیزات برقی

۵.       ارزیابی و نظارت بر فعال بودن سیستم بهداشتی و فاضلاب موجود

۶.       پیاده کردن روش از پیش تعیین شده جایگزین برای دفع فاضلاب درصورت لزوم

۷.       کنترل وضع بهداشتی آب آشامیدنی و در صورت لزوم اجرای برنامه تصفیه و ضدعفونی نمودن آب

مسئول زیرشاخه گازهای پزشکی

۱.       دریافت مسئولیت از مدیر شاخه زیر ساخت ها

۲.       به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت

۳.       نظارت بر تامین گازهای طبی در مرکز مربوطه

۴.       نظارت بر فشار مرکز توزیع گارهای طبی

۵.       هماهنگی با واحد پشتیبانی جهت تامین نیاز به گازهای طبی

۶.       نظارت بر سلامت کپسول های اکسیژن با همکاری واحد پشتیبانی

۷.       تامین سلامت سیستم ساکشن

۸.       هماهنگی و همکاری با واحد تاسیسات جهت بررسی و نظارت بر گازهای طبی موجود در بخشها

۹.       نظارت بر سلامت آلارم تغییرات فشار

مسئول زیرشاخه خدمات محیطی

۱.       دریافت مسئولیت از مدیر شاخه زیر ساخت ها

۱.       به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت

۲.       آلودگی زدایی از اماکن، تجهیزات و افراد

۳.       حفظ و تامین بهداشت بیمارستان

۴.       پیاده کردن برنامه از پیش تعیین شده جمع آوری/دفع جایگزین زباله ها و مواد زاید در صورت لزوم

۵.       برپاکردن توالتهای سیار در محل قابل دسترس به دور از محل درمان بیماران و محل تهیه غذا

۶.       اطمینان از تعداد کافی روشویی های سالم در نزدیکی محل درمان بیماران و محل تهیه غذا و متعادل نمودن آن با توالت های سيار

۷.       محاسبه ظرفیت کل دمای ساختمان به منظور تعیین دمای ساختمان و رسیدن به تهویه ای مطبوع

۸.       اقدام در جهت آلودگی زدایی و در صورت نیاز، سمپاشی مناطق آلوده

۹.       جمع آوری غذاهای اضافی و مشکوک جهت انتقال به مکانهای دور از جمعیت و دفع آنها

مسئول زیرشاخه ی ارزیابی مخاطرات و آسیب های وارده به محوطه ساختمان

۱.       دریافت مسئولیت از مدیر شاخه زیرساخت ها

۲.       به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت

۳.       فراهم کردن اطلاعات کافی در مورد وضع عملکرد واحدهای مختلف بیمارستان با هدف تصمیم گیری و  سیاستگذاری شامل شرایط تخلیه نسبی یا کامل بیمارستان

۴.       مشخص کردن آسیب پذیری سازه ای و غیرسازه ای بیمارستان و میزان خطر سازه ها برای امنیت عمومی

۵.       اطلاع دادن به ارشد امنیت و انتظامات در مورد محلهای نا امن و دیگر مشکلات امنیتی

۶.       تعیین محلهایی که عملیات تعمیر فوری برای بازسازی خدمات حیاتی باید در آنها به اجراء درآید

۷.       بازدید از مکانهایی که گزارش تخریب از آنها ارائه شده و ثبت آنها به وسیله عکس برداری

۸.       بررسی کامل تجهیزات و سازه ها و برنامه ریزی برای تعمیر اساسی با هماهنگی شرکتهای از قبل تعیین شده

۹.       اتخاذ تصمیمی جهت ارزیابی کلیه اجزاء سیستم تأسیسات وگزارش آن طی ۵ دقیقه

۱۰.   تعیین مناطق نا امن بیمارستان و اعلام به پرسنل جهت تخلیه نسبی و انتقال فعالیتها به مناطق امن

۱۱.   تهیه گزارش اولیه ارزیابی آسیب برروی نقشه بیمارستان و استناد به آن در جلسه توجیهی با شرکت فرمانده حوادث اضطراری و رئیس بخش پشتیبانی و ارائه گزارش مکتوب پیرو آن

مدیر شاخه مواد خطرناک (شناسایی،پایش و واکنش به نشت مواد خطرناک)

۱.       دریافت مسئولیت از رئیس واحد عملیات

۲.       به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت

۳.       تشخیص عامل نشت مواد خطرناک

۴.       بازرسی از محل جمع آوری مواد زاید خطرناک برای اطمینان از کفایت فعالیتهای انجام شده

۵.       کنترل خطرات مشاهده شده ،نشت یا آلودگی مواد خطرناک با کمک ارشد ایمنی

مسئول زیرشاخه آلودگی زدایی قربانیان

۱.       دریافت مسئولیت از مدیر شاخه مواد خطرناک

۲.       به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت

۳.       پوشاندن روی تختهای معاینه و درمان بیماران با چندین لایه از کاغذ های ضد آب

۴.       آماده کردن صندوقها و سطلهای بزرگ و قرار دادن کیسه های پلاستیکی مقاوم داخل آنها جهت جمع آوری لباسها و وسایل آلوده

۵.       کف پوش نمودن مسیر عبور قربانیان از ورودی آمبولانس تا محوطه درمان و خود محوطه درمان با کاغذ و یا پلاستیک

۶.       کشیدن خطوط رنگی بر روی درب ورودی و خروجی اتاق آلودگی زدایی که مرز منطقه آلوده از منطقه پاک مشخص شود.

۷.       استفاده از نوارهای هشدار دهنده یا کشیدن خطوط رنگی روی زمین برای مرزبندی قسمتهای آلوده و غیر آلوده

۸.       تعبیه دوشها یا توالتهای متحرک در قسمتهای آلودگی زدایی

مسئول زیرشاخه آلودگی زدایی وسایل و امکانات

۱.       دریافت مسئولیت از مدیر شاخه مواد خطرناک

۲.       به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت

۳.       اطمینان از دسترسی کافی پرسنل به وسایل حفاظت فردی ،ست های پانسمان

۴.       اطمینان از دسترسی کافی پرسنل به وسایل و ابزار آلات پزشکی استریل و تمیز

۵.       آماده کردن سطلهای بزرگ و قرار دادن کیسه های پلاستیکی مقاوم داخل آنها جهت جمع آوری لباسها و وسایل آلوده

۶.       نظارت بر انجام نظافت وضدعفونی تخت ومیز بیمار

۷.       Ÿ نظارت بر انجام نظافت وضدعفونی ترالی وبرانکاردها

۸.       Ÿ نظارت بر جمع آوری ملحفه های کثیف

مدیر شاخه استمرار عملکرد و تداوم خدمات

۱.       دریافت مسئولیت از رئیس واحد عملیات

۲.       به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت

۱.       حفظ، نگه داری یا ارتقاء عملکردهای خود در جریان پاسخ به حوادث، اقدامات لازم جهت دستیابی به اهداف و بازگشت به وضعیت عادی و همچنین برنامه ی شروع مجدد کارها

۲.       تسهیل فرایند بررسی و دستیابی به منابع مورد نیاز به منظور بازگشت به وضعیت عادی، شامل گزارشات کاری نظیر گزارشات پزشکی بیماران، قراردادهای خرید

۳.       حمایت و کمک به شاخه های زیرساختی و امنیتی و قسمت های دیگر واحد عملیات در صورت نیاز

۴.       هماهنگی با مسئولان زیرشاخه های ارتباطات در واحد پشتیبانی و فناوری اطلاعات در راستای بازگشت به سطح عملکردهای قبلی و بررسی نیازهای تکنولوژیکی

۵.        کمک به شاخه های دیگر و منطقه ی آسیب دیده به منظور احیای فعالیت های عادی

مدیر شاخه انتظامات و حراست

۱.       دریافت مسئولیت از رئیس واحد عملیات

۲.       به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت

۳.       برقراری امنیت بیمارستانی

۴.       اجرای یک برنامه ریزی جامع و ارائه ی آموزش های لازم

۵.       محدودیت دسترسی به ساختمان ها و محوطه ی بیمارستان

۶.       نظارت بر نحوه عملکرد پرسنل نگهبانی و بادیگارد

مسئول زیرشاخه کنترل ارزیابی و همکاری با واحدهای امنیتی

۱.       دریافت مسئولیت از مدیر شاخه انتظامات و حراست

۲.       به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت

۳.       بازرسی بسته های مشکوک

۴.       وارسی دقیق تر پرسنل در ایستگاه های بازرسی و کنترل همه ی افراد حتی کارکنان دارای اتیکت شناسایی صحیح

۵.       به کار گماردن پرسنل امنیتی در محل ورود بیماران

۶.       پیش بینی های لازم نیز درخصوص انعقاد تفاهمنامه بین پلیس محلی و مسئولین بیمارستان و دیگر مراجع مسئول

۷.       به کارگیری امکانات مورد نیاز جهت نظارت و حفاظت از پرسنل، بیماران بستری و خانواده ها همراه با برآورد هزینه های مرتبط

مسئول زیرشاخه کنترل ازدحام و رفت و آمد

۱.       دریافت مسئولیت از مدیر شاخه انتظامات و حراست

۲.       به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت

۳.       اطلاع رسانی به کارکنان و همراهان در خصوص محدودیت دسترسی ها

۴.       اطلاع رسانی تغییر مسیرِ محل عبور و مرور پرسنل، مراجعین و وسایل نقلیه

۵.       نظارت بر قفل کردن درها به صورت دستی یا برقی

۶.       نصب علامت هایی در داخل و خارج بیمارستان که نشان دهنده ی آن هستند که درب ها باز نشوند (و ا ینکه ورودی جدید در کجا قرار دارد )

۷.       اصلاح شیوه های رفت و آمد وسایل نقلیه، پرسنل، مردم، مصدومین

۸.       تعیین محلی جهت استقرار افراد امنیتی برای ثبت اسناد، مدارک و گزارشات تهیه شده و تجهیز تمام پارکینگ ها به سیستم بازرسی وسایل نقلیه

۹.       توجه به موقعیت هایی نظیر وسایل نقلیه ی رها شده ی مشکوک، خصوصاً آنهایی که دارای آلودگی شیمیایی هستند و چگونگی تخلیه ی این وسایل از ساختمان و محوطه ی حادثه و سایر مکان های در معرض خطر

مسئول زیرشاخه جستجو

۱.       دریافت مسئولیت از مدیر شاخه انتظامات و حراست

۲.       به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت

۳.       پاسخگویی و انجام عملیات جستجو و نجات افراد آسیب دیده و گیر افتاده

۴.       ارزیابی و کارشناسی منطقه

۵.        اجرای عملیات زنده یابی

۶.       ارائه کمکهای اولیه

۷.       اجرای عملیات آوار برداری

۸.       تثبیت - حمل و انتقال مصدوم

بخش برنامه ریزی

رئیس برنامه ریزی

۱.       دریافت مسئولیت از فرمانده حادثه

۲.       به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت

۳.       جمع آوری، ارزشیابی و انتشار اطلاعات مربوط به حادثه و تأمین اطلاعات مورد نیاز فرمانده

۴.       آماده سازی گزارشات اداری، ارائه ی اطلاعات متنوع و تهیه ی برنامه ی عملیات حادثه

۵.       ارزیابی ظرفیت درمانی با درنظر گرفتن تعداد پرسنل، بیماران و وضعیت بیمارستان

۶.       توزیع نسخه های برنامه بین فرمانده حوادث اضطراری و تمامی رؤسای بخشها

مدیر شاخه ی بازگشت به حالت اولیه

۱.       دریافت مسئولیت از رئیس برنامه ریزی

۲.       به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت

۳.       به حالت قبل برگرداندن قسمت های اضافی که جهت ارائه ی خدمات ایجاد شده و بازگرداندن وسایل، ابزار و داروهای اضافی به انبارها

۴.       بررسی دقیق پرسنلی که درجریان پاسخ به بیمارستان همکاری کرده اند از نظر سلامتی و واکنش به موادی که با آنها در ارتباط بوده اند

۵.       نظافت و پاک سازی بیمارستان

مدیر شاخه ی بایگانی ، ثبت و حفظ اسناد

۱.       دریافت مسئولیت از رئیس برنامه ریزی

۲.       به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت

۳.       بایگانی برنامه های عملیاتی و دیگر اسناد تکمیلی و اطلاعات مختلفی که در طول حادثه ثبت شده است  

۴.       همکاری با دیگر اعضای تیم مدیریت حادثه جهت بایگانی اسناد

۵.       هماهنگی اقدامات انجام شده جهت ثبت اسناد

۶.       استفاده ی مؤثر از فرم های طراحی شده ی مدیریت حادثه

۷.       ثبت و نگه داری گزارش کاملی از برنامه ی عملیات حادثه ی بیمارستانی و دیگر فرم های مدیریت حادثه ی بیمارستانی

۸.      کپی برداری برخی اسناد و اطلاعات مدیریت حادثه به دلایل امنیتی

مدیر شاخه ی ارزیابی منابع

۱.       دریافت مسئولیت از رئیس برنامه ریزی

۲.       به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت

۳.       پیگیری تامین پرسنل ، لوازم و تجهیزات

۴.       ارزیابی منابع موجود و درخواست مجدد در صورت نیاز

۵.       موازنه منابع موجود با مخاطرات و کنترل بحران

۶.       در نظرگرفتن و فراهم نمودن منابع جایگزین در جریان حوادث غیرمترقبه

۷.       جابجایی پرسنل،فضا و تجهیزات متناسب با ارزیابی وضعیت

۸.       تأمین تجهیزات، منابع، پرسنل و پزشکان کمکی و پشتیبان در مناطق آسیب دیده

۹.       بازگرداندن منابع مازاد

مسئول زیرشاخه ی پیگیری پرسنل

۱.       دریافت مسئولیت از مدیر شاخه ارزیابی منابع

۲.       به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت

۳.       جمع آوری و تهیه فهرستی از پرسنل در دسترس و نیروهای داوطلب در یک نقطه مرکزی

۴.       دریافت تقاضاها و تأمین پرسنل مطابق نیاز واحدها

۵.       ایجاد منطقه نیروی انسانی و ارتباط عملی با مرکز فرماندهی اورژانس و تمام واحدهای درمانی و غیردرمانی

۶.       ایجاد یک میز برای نام نویسی و تائیدیه نیروهای داوطلب

۷.       برپایی منطقه استراحت و تغذیه پرسنل با هماهنگی مسئول واحد پشتیبانی پرسنل و مسئول واحد تغذیه

۸.       کمک به رئیس بخش برنامه ریزی در تهیه جداول تعویض شیفت و واگذاری مأموریتهای پرسنل پزشکی

مدیر شاخه ی ارزیابی وضعیت

۱.       دریافت مسئولیت از رئیس برنامه ریزی

۲.       به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت

۳.       تهیه ی گزارش و تأمین اطلاعات درخصوص حوادث داخلی و خارجی که این مسئولیت شامل پیگیری بیماران و تخت نیز می شود.

۴.       اطمینان از اینکه تعداد کافی افراد جهت ثبت موارد لازم در مناطق مورد نیاز وجود دارد .

۵.       نظارت بر Backup و حفاظت از اطلاعات حیاتی برای سیستمهای اصلی ونگهدارنده کامپیوتر

۶.       انتشار برگه اطلاعات وضعیت داخلی برای کارمندان( اطلاع رسانی حداقل هر ۶-۴ ساعت یکبار)

مسئول زیرشاخه ی پیگیری بیماران

۱.       دریافت مسئولیت از مدیر شاخه ارزیابی وضعیت

۲.       به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت

۳.       فراهم کردن اطلاعات جهت ملاقات کنندگان و بستگان بیماران در خصوص وضعیت و محل آنها

۴.       جمع آوری اطلاعات موردنیاز جهت کامل کردن فرآیند تحقیق و بررسی برای اسکان آسیب دیدگان با همکاری هلال احمر

۵.       پیگیری محل نگهداری از بیماران در تمام اوقات در سیستم معالجه بستری بیمارستانی

۶.       ایجاد یک مرکز اطلاع رسانی در رابطه با بیماران ،در ناحیه ای دورتر از مرکز فرماندهی اورژانس

۷.       دریافت آمار بیماران از مسئول واحد پرستاری ،پرسنل پذیرش یا منابع دیگر

۸.       ثبت محل انتقال و اعزام بیماران، داخل و خارج بیمارستان، جهت اطلاع رسانی به پزشکان و اقوام مصدومین

مسئول زیرشاخه ی پیگیری تخت

۱.       دریافت مسئولیت از مدیر شاخه ارزیابی وضعیت

۲.       به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت

۳.       نظارت بر بستری بیماران بر اساس نیاز

۴.       هدایت بیماران الکتیو و غیر اورژانسی به سایر مراکز درمانی

۵.       هماهنگی و همکاری با مراکز درمانی معین به منظور تامین تخت جهت بیماران نیازمند به بستری اورژانسی

۶.       هماهنگی با بخشها و واحدهای درمانی جهت افزایش تعداد تخت

۷.       هماهنگی با پزشکان معالج و واحد ترخیص به منظور ترخیص بیمارانی که نیاز اورژانسی به بستری و ادامه درمان ندارند

بخش پشتیبانی

رئیس واحد پشتیبانی

۱.       دریافت مسئولیت از فرمانده حادثه

۲.       به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت

۳.       دریافت منظم اطلاعات و آخرین اخبار از مسئولین واحدها و ارشدها

۴.       حفظ وضعیت جاری در تمامی محلها و انتقال اطلاعات در مورد موقعیت به مسئول واحد ارزیابی وضعیت

۵.       دریافت منابع مورد نیاز با همکاری رئیس,واحد اداری مالی ،مسئول واحد ارتباطات و ارشد روابط عمومی

۶.       اجرای برنامه جیره بندی در صورت نیاز

۷.       حمایت، تأمین منابع و دیگر اقلام ضروری مورد نیاز برای دستیابی به اهداف عملیاتی تدوین شده توسط فرماندهی حادثه

مسئول زیرشاخه ی رفاه و ارزیابی سلامت حرفه ای کارکنان

۱.       دریافت مسئولیت از رئیس واحد پشتیبانی

۲.       به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت

۳.       مراقبت از پرسنل شامل مشاهده ی علائم و نشانه های خستگی، تحلیل قوا، استرس روحی و کنترل علائم حیاتی آنها

۴.       واکسیناسیون و پخش دارو در میان پرسنل

۵.       در اولویت قرار گرفتن برنامه ریزی شیفت ها و ساعات کاری همزمان با دوره های استراحت و اطمینان از تغذیه ی مناسب پرسنل

۶.       مراقبت خوب و به موقع کارکنان بیمار یا آسیب دیده

۷.       بررسی و بازدید بهداشتی از تسهیلات بهداشتی و تاسیسات جهت سالم سازی محیط کار

۸.       اعلام موارد آسیب دیده پرسنل و هماهنگی جهت رفع آسیب دیدگی های وارده

۹.       ثبت آمار حوادث جهت پرسنل

۱۰.   بررسی و بازدید از سیستم های حفاظتی موجود در بیمارستان از قبیل سیستم اطفاء حریق،دربهای خروج اضطراري،پلکان،نرده ها و ...

۱۱.   آمارگیری از تعداد پرسنل هر بخش / واحد

مسئول زیرشاخه ی حمل و نقل

۱.       دریافت مسئولیت از مدیر شاخه پشتیبانی

۲.       به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت

۳.       ارزیابی نیازها و شرایط لازم برای نقل و انتقال بیماران ،پرسنل و مواد

۴.       انتخاب محل تخلیه بیماران توسط آمبولانس ها با همکاری مسئول واحد تریاژ

۵.       جمع آوری ویلچرها ،برانکاردها و تختهای چرخ دار در نزدیکی محل تخلیه بیماران توسط آمبولانس و محل تریاژ

۶.       تهیه و تدارک خودروهای مناسب حمل و نقل مواد غذایی، دارو، تجهیزات، بیماران و ...

۷.       سازماندهی و هماهنگی نقل و انتقال زمینی و هوایی کلیه مصدومین

۸.       سازماندهی نقل و انتقال افراد و منابع مادی بهداخل و خارج از بیمارستان

مسئول زیرشاخه ی حمایت از خانواده

۱.       دریافت مسئولیت از مدیر شاخه پشتیبانی

۲.       به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت

۳.       هدایت ،اسکان و تغذیه بستگان پرسنل و داوطلبان

۴.       برپایی منطقه مراقبت از بستگان جدا از کلیه مناطق مراقبت از بیماران

۵.       نظارت مداوم بر منطقه برای تامین نیازهای بستگان به میزان حداقل دو برابرتعداد پرسنل بیمارستان

۶.       اطمینان از اینکه وابستگانی که دارو دریافت می کنند به میزان کافی برای مدت زمان تقریبی ماندنشان، دارو دارند .

۷.       حمایت روحی و روانی از بستگان بیماران

۸.       برگزاری نشست ها و گردهمایی با بستگان جهت حفظ روحیه مقاومت و تحمل مشقت ها و مشکلات

مسئول زیرشاخه ی فناوری اطلاعات

۱.       دریافت مسئولیت از رئیس واحد پشتیبانی

۲.       به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت

۳.       تجهیز اتاق سرور مجهز به تجهیزات روز ( برقراری امنیت ، پیشگیری از حریق و ... ) پیش از حادثه

۴.       درخواست اقلام و تجهیزات مورد نیاز مرتبط با فناوری اطلاعات

۵.       نگهداری و ترمیم تجهیزات مرتبط با فناوری اطلاعات

۶.       Back up  گیری از اطلاعات سیستم ها و نگهداری در مکانی امن

۷.       جلوگیری از هرگونه اتصال و نفوذ غیر مجاز به سیستم شبکه و سرورهای مرکز

مسئول زیرشاخه ی ارتباطات

۱.       دریافت مسئولیت از رئیس واحد پشتیبانی

۲.       به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت

۳.       برپایی یک مرکز ارتباطات درنزدیکی مرکز فرماندهی عملیات

۴.       درخواست پاسخ از پرسنل رابط اختصاص داده شده به بخشها

۵.       فعال سازی سیستم فراخوان پرسنل بر اساس سطح واکنش اعلام شده از سوی فرمانده حادثه

۶.       ارزیابی موقعیت جاری سیستم تلفن داخلی و خارجی و گزارش آن به رئیس بخش پشتیبانی و مسئول واحد ارزیابی و کنترل آسیب

۷.       ایجاد ارتباط بین بیمارستان و دیگر مراکز مسئول از قبل تعیین شده

۸.       فراهم کردن گروهی از افراد به عنوان پیک و اطمینان از بکارگیری رادیوهای دوسویه یا بی سیم )در صورت وجود(در مناطق از پیش تعیین شده

۹.       سازماندهی و هماهنگی ارتباطات داخلی و خارجی

مسئو ل زیرشاخه ی آب و تغذیه ی کارکنان و بیماران

۱.       دریافت مسئولیت از رئیس واحد پشتیبانی

۲.       به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت

۳.       مهیا سازی نیازهای تغذیه ای کارکنان و بیماران

۴.       ملاقات با مسئول واحد پرسنلی و رئیس واحد پشتیبانی پرسنل جهت تعیین محل تهیه آب و غذای پرسنل و بیماران  و محل صرف غذا

۵.       ارائه فهرست برآورد نیازهای آب و غذا به رئیس بخش پشتیبانی

۶.       برپایی آشپزخانه صحرایی در صورت لزوم

۷.       مهیا سازی نیازهای تغذیه ای اقشار آسیب پذیر جسمی و بیماران مزمن و خاص

۸.       تدوین دستورالعمل تحوه دریافت و نگهداری آب وغذای اهدایی و توزیع آن پس از وقوع حادثه

۹.       برآورد تعداد وعده هایی غذایی که با استفاده از ذخیره غذایی قابل تهیه هستند

۱۰.   اجرای جیره بندی درصورت اقتضای شرایط

بخش اداری مالی

رئیس واحد اداری مالی 

۱.       دریافت مسئولیت از فرمانده حادثه

۲.       به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت

۳.       اقدام در جهت بیمه کردن بیمارستان در مقابل کلیه حوادث غیر مترقبه

۴.       تائید گزارش هزینه های روزانه وضعیت مالی حادثه که توسط مسئول واحد مالی ،هر ۸ ساعت تهیه شده و بطور خلاصه اطلاعات مالی را در رابطه با هزینه های پرسنل ،تجهیزات و مخارج متفرقه ارائه می دهد .

۵.       جذب کمکهای اهدایی و ساماندهی آنها

۶.       آگاه کردن مداوم افرادی که مسوولیت تامین بودجه بیمارستان را بعهده دارند از وضعیت مالی جاری و هزینه های انجام شده

۷.       نظارت و بررسی هزینه های مرتبط با حادثه، ثبت زمان کار، بازپرداخت هزینه ها و تحلیل مخارج

مدیر خسارات و مطالبات

۱.       دریافت مسئولیت از رئیس واحد اداری مالی

۲.       به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت

۳.       ثبت مداوم و مستند همه ی فعالیت های کلیدی، عملیات ها و تصمیمات

۴.       تعیین فهرست کتبی اموال بر حسب نوع حادثه

۵.       درخواست اضطراری تهیه ی تجهیزات حیاتی و داروهای موردنیاز به مسئول پشتیبانی

۶.       درصورت نیاز اطلاع به بخش امنیت جهت اطمینان از کنترل تجهیزات، منابع و داروها

۷.       هماهنگی موارد بازپرداختی با رئیس بخش مالی

۸.       پاسخ گویی به گزارشات، تحقیقات و اسناد همه ی گزارشات مطالباتی بیمارستان در طول حادثه

مدیر محاسبه و تامین هزینه ها

۱.       دریافت مسئولیت از رئیس واحد اداری مالی

۲.       به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت

۳.       مسئول فراهم سازی اطلاعات مربوط به هزینه ها براساس وضعیت اعلام شده

۴.       تهیه ی گزارش های مربوط به هزینه های حادثه

۵.       ارائه ی گزارش مربوط به هزینه ها شامل کدگذاری هزینه ها ، فرایند پرداخت بیمه ها، دریافت و ذخیره ی تنخواه، ثبت تمامی ارتباطات داخلی و خارجی در فرم مربوطه و ارائه ی کپی فرم به واحد ثبت اسناد و بایگانی

۶.       ادامه ی پیگیری هزینه ها و بررسی آنها

۷.       جمع آوری اصل تمام فرم های هزینه ها یا کپی آنها از مراکز

۸.       کامل کردن گزارش همه ی هزینه ها و آماده کردن گزارشی از هزینه های حادثه

مدیر حضور و غیاب

۱.       دریافت مسئولیت از رئیس واحد اداری مالی

۲.       به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت

۳.       اطمینان از ثبت ساعات کار انجام شده توسط پرسنل و داوطلبان در تمام مناطق بیمارستان که درگیر حادثه هستند.

۴.       جمع آوری تمام برگه های ساعات کارکرد پرسنل در حادثه غیرمترقبه از هرکدام از محلهای کاری برای ثبت و جدول بندی در هر هشت ساعت یا به ترتیبی که رئیس بخش مالی مشخص می کند .

۵.       آماده سازی و جدول بندی برگه های ساعات کارکرد پرسنل در حادثه غیرمترقبه برای مسئول واحد مالی در هر ۸ ساعت

۶.       مستندسازی ساعات کارکرد افراد. نظارت و گزارش ساعات معمول کاری و ساعات اضافه کاری