ورود یا ثبت نام
لطفاً منتظر بمانید، درحال پردازش...
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کردن
×

نمونه سوالات دکترای تخصصی (PhD) انفورماتیک پزشکی همراه با کلید سوالات

دانلود نمونه سوالات دکترای تخصصی (PhD) انفورماتیک پزشکی همراه با کلید سوالات (11 سال) به صورت یکجا

سوالات دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی 92-91همراه با  کلید سوالات

سوالات دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی 93-92 همراه با کلید سوالات

سوالات دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی 94-93همراه باکلید سوالات

سوالات دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی 95-94همراه با کلید سوالات

سوالات دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی 96-95همراه با کلید سوالات

سوالات دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی 97-96همراه با کلید سوالات

سوالات دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی 98-97همراه با کلید سوالات

سوالات دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی 99-98همراه با کلید سوالات

سوالات دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی 1400-1399همراه با کلید سوالات

سوالات دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی 1401-1400  همراه با کلید سوالات

سوالات دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی 1402-1401  همراه با کلید سوالات

 
 
550,000ریال