ورود یا ثبت نام
لطفاً منتظر بمانید، درحال پردازش...
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کردن
×

نمونه سوالات کارشناسی ارشد آمار زیستی همراه با کلید سوالات

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد آمار زیستی همراه با کلید سوالات (11 سال) به صورت یکجا

سوالات کارشناسی ارشد آمار زیستی 92-91همراه با  کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد آمار زیستی 93-92همراه با  کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد آمار زیستی 94-93همراه باکلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد آمار زیستی 95-94همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد آمار زیستی 96-95همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد آمار زیستی 98-97همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد آمار زیستی 99-98همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد آمار زیستی 1400-1399همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد آمار زیستی 1401-1400  همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد آمار زیستی 1402-1401  همراه با کلید سوالات

 
 
550,000ریال