ورود یا ثبت نام
لطفاً منتظر بمانید، درحال پردازش...
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کردن
×

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت همراه با کلید سوالات

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت همراه با کلید سوالات (11 دوره) به صورت یکجا

سوالات کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت 92-91همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت 93-92همراه با  کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت 94-93همراه با  کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت 95-94همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت 96-95همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت 97-96همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت 98-97همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت 99-98همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت 1400-1399همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت 1401-1400  همراه با کلید سوالات

سوالات کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت 1402-1401  همراه با کلید سوالات

 
 
550,000ریال